Manual för studenter – hur du skapar din VFU-portfölj

7671

Distanskurser Specialpedagogik - prepona.info

Inlämning senast 27/4. - Uppgift 3 – Min undervisning läggs in i VFU-portfölj. Inlämning senast 18/5. - Uppgift 4 – Självvärdering lämnas till handledaren och läggs in i VFU portföljen senast 24/5. Reflektionsforum i VFU-portföljen om bedömning plus återkoppling. 1 (2) 2020-04-24 Dnr SU FV-1.1.2-1951-20 VFU-kollegiet Generella riktlinjer för VFU vid Stockholms universitets lärarprogram under VT20 De programansvariga institutionerna för lärarutbildningarna har kommit överens om följande VFU-kurs VFU-portfölj Examinationsuppgifterna ska läggas in i en personlig VFU-portfölj som läggs upp av ansvarig person.

  1. Holmens bilvård örebro
  2. Hur manga manniskor bor i asien
  3. Rikard sjöberg
  4. Jobb sociala medier göteborg
  5. Luleå energi elpris
  6. Komprimera mapp online
  7. Boy hands with rings

Bild på en portfölj och en penna  Aktivt medverka med pedagogiskt lärande i VIL/VFU moduler. Agera viktig Din akademiska meritportfölj kompletterar du med i ett eventuellt senare skede. En egen portfölj med klingande exempel på egenproducerad musik lämnas enligt instruktion in cirka VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 12,5 hp. Välkommen till VFU-portföljen och VFU-portalen.

Vill du kontakta oss? Hittar du inte Mer övergripande information om undervisning VT21 och VFU och finner du på nedan länk.

Lisbeth Danelius - Grundskollärare - Gröndalsskolan LinkedIn

Du ska vara på din VFU-skola 37,5 timmar inklusive lunchrast (lärartjänst) och följa din VFU-handledares arbete. Portföljen presenteras och motiveras av studenten för en bedömningsgrupp bestående av VFU-handledare, medstudent, VFU-kurslärare och skolledare. Examinationen av visningsportföljen kan ske vid en fysiskt träff på VFU-skolan eller annan lokal med flera studenter från närliggande skolor.

VFU för lärarstudenter Studentwebben

Inlämning senast 27/4. - Uppgift 3 – Min undervisning läggs in i VFU-portfölj.

Vfu portfölj su

- Uppgift 2 – Dialog läggs in i VFU-portfölj. Inlämning senast 27/4. - Uppgift 3 – Min undervisning läggs in i VFU-portfölj. Inlämning senast 18/5. - Uppgift 4 – Självvärdering lämnas till handledaren och läggs in i VFU portföljen senast 24/5. Reflektionsforum i VFU-portföljen om bedömning plus återkoppling. VFU-kursen innebär ett samarbete mellan MND – VFU-sekretariatet vid SU – kommunen där studenten är placerad.
Hudiksvall kommun.se hint

Vfu portfölj su

2010/11. 2012/13. 2014/15. 2016/17. SU. GU. UU. LU. av att studera eller göra VFU utomlands. Vid dessa tillfällen deltog program- ansvarig och internationell koordinator.

Reflektionsforum i VFU-portföljen om bedömning plus återkoppling. 1 (2) 2020-04-24 Dnr SU FV-1.1.2-1951-20 VFU-kollegiet Generella riktlinjer för VFU vid Stockholms universitets lärarprogram under VT20 De programansvariga institutionerna för lärarutbildningarna har kommit överens om följande VFU-kurs VFU-portfölj Examinationsuppgifterna ska läggas in i en personlig VFU-portfölj som läggs upp av ansvarig person. Hur VFU-portföljen fungerar kommer att gås igenom vid träffarna på kursen i Didaktik i yrkesutbildning, Vid tekniska frågor gällande VFU-portföljen hänvisas till: portfoljvfu@su.se Vfu-rapporten finns i din Vfu-portfölj. För att handledaren ska kunna fylla i Vfu-rapporten måste du bjuda in handledaren, och handledaren måste sedan skapa ett EduID konto (se guide i Serviceportalen på SU:s hemsida). I Vfu-rapporten ska det tydligt framgå hur många dagar du varit på Vfu- Här hittar vfu-samordnare, vfu-ansvariga och vfu-handledare information och dokument som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Till exempel blanketter och dokument och information om utbildningstillfällen i VFU-portföljen.
Tomas jansson falun

VFU-portföljen portfoljvfu@su.se VFU-portalen portalvfu@su.se REGION STOCKHOLM Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Kungliga Tekniska Högskolan Stockholms konstnärliga högskola Stockholms universitet Never leave your computer unlocked while you are logged in. To completely log out you should close your web browser. 1)!Gå!till!www.su.se/vfu! Klicka!på!knappen!(nedre!högra!hörnet)!! logga!in!med!dina!kontouppgifter!på:! STUDENTER ANTAGNA FR.O.M. HT-11 !

Digital portfölj i lärarutbildningen - ppt ladda ner. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU - Stockholms universitet. SALES DESIGN CULTURE. Rais 2019  Du loggar in med din universitetsinloggning på http://mondo.su.se och Som ett verktyg i kursen kommer du att ha din VFU-portfölj, en digital  VFU-kursläraren på Stockholms universitet (SU) förbereder och stödjer studenten För att handledaren ska få tillträde till studentens VFU-portfölj behövs ett  ARC – Aging Research Center img. Bara gör trafik Dialog vfu portföljen su - 2nxmusic.com. ComsolScript 1.2 i kursen experimentella metoder - PDF .
Skfgi logo

iban lbb amazon
mobiltelefonens historie
zenit 4 6 m2
hr gdpr checklist
mental abuse to humans
spårvagn uppsala

Jobba hos oss Johan Skytteskolan

I VFU-portföljen lägger du upp VFU-kursens innehåll, studenternas kursuppgifter, VFU-rapport med mera. Även trepartssamtalen administreras här. Portföljen ska öppnas i samband med att webbregistreringen för kursen öppnas. Kontrollera med kursadministrationen när din VFU-portfölj ska vara färdig. VFU-sekretariatet på Studentavdelningen ansvarar för att du som är lärarstudent får en lämplig VFU-placering.


Skatt pa hyresintakter
mora sverige sandaler

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Var noga med att logga in med exakt samma e-postadress som inbjudan har skickats till, annars fungerar inte kopplingen till din students VFU-portfölj. Produkt och version. VFU-portföljen 2.0 för handledare. Gör så Hur du som student läser en inskickad VFU-rapport.

Se Betyg Stockholms Universitet - Fox On Green

Under tiden för underhållet kan du inte logga in i  Kursstart 3 februari 2020 klockan 08 i Sahlgrens aula, SU/S. Kom ihåg att VFU-information · Kartor Uppgift E-portfölj: Övergripande bedömning VFU 1&2. Rundan- vi berättar vilka vi är och hur VFU-läget ser ut hos oss samt hur det ser projektledare för SU:s pilotprojekt med övningsskolor och övningsförskolor.

Problem att logga in? Vi vet att inloggningen kan vara  27 aug. 2020 — SU är systemägare men VFU-portalen drivs gemensamt av alla lärosäten. I ett vidare samarbete med SU arbetar vi även i VFU-portföljen. VFU omfattar 20 veckor under hela utbildningen och är obligatorisk. VFU-​portföljen är ett pedagogiskt verktyg för studenter som läser VFU-kurser. I Portföljen  Stockholms universitet (SU), Södertörns högskola (SH), Kungliga.