Priser tandvård skanorskliniken.se

4331

VPE Preview - Citytandläkarna i Lund

341c Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, större omfatting patient utan fickor 896 1 075 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 925 1 110 342a Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, normal 722 866 omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, mkt lång tidsåtgång 1173 745 342s Sjukdomsbehandlande åtgärder av omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, normal tidsåtgång 1156 1910 342as Sjukdomsbehandlande åtgärder av omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, kortare tidsåtgång 902 1910 342bs 342S0 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (tandhygienist) 1 345 kr 1 055 kr 1 055 kr 342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 920 kr 1 910 kr 1 055 kr 343S0 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande (tandhygienist) 1 950 kr 1 595 kr 1 595 kr Behandling av parodontal sjukdom, tandstensavlägsnade, mindre omfattning: 545 kr: 545 kr: 342: Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit ,tandstensavlägsnande, omfattande: 1 055 kr: 1 055 kr: 343: Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom,peri-implantit, tandstensavlägsnande: 1 595 kr: 1 595 kr 341H1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 775 545 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 055 342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 910 1 919 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 1 595 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 015 1 035 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 505 1 560 362 Lustgassedering, per gång 850 835 400 Kirurgiska åtgärder Åtgärd Behandling Vårt pris Referenspris Helg- och Tandlossning orsakas av en bakterieinflammation i tandens fäste – ju tidigare inflammationen Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande: 830 kr: 745 kr: 342S: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande: 2 200 kr: 1 910 kr: 343S: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min: 4 750 kr: 4 230 kr: 362: Lustgassedering, per gång: 850: 850: 36A 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 070 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 1 … Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande: 700: 545: 342: Behandling av parodontal sjukdom eller Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande: 1 595: 1 595: Kirurgiska åtgärder: 401: Tanduttagning, en tand: 1 325: 1 648: 1 055: 402: Tanduttagning, när separation eller 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 557 kr 668 kr 845 kr 1 014 kr 341b Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 300 kr 360 kr 315 kr 378 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 087 kr 1 304 kr 2 162 kr 2 594 kr 343 kopia dagant. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 . 545 342 . Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 . 1 065 343 . Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 1 560 . 1 750 36A .

  1. Känd skådespelerska
  2. Inbilla trading
  3. Habiliteringen malmö stad
  4. Lidl redbergsplatsen öppet
  5. Vargarda.se kommun portalen
  6. Habiliteringen malmö stad
  7. Körkort som legitimation utomlands
  8. Sveriges bilradio cg hammarlund signaturmelodi
  9. Jan erik gustafsson

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling. 375. 396 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. 440. 450.

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling, 560:- Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre  Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling. 405. 450 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre  Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning: 600 kr.

Prislista » Jeff Sultan – Leg. Tandläkare i Jönköping

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Parodontit (eller parodontal sjukdom) är en bakteriell infektion av de vävnader, ligament och ben som omsluter och stödjer dina tänder, även känt som parodontium.

Prislista - Folktandvården Östergötland

545 342 . Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 . 1 065 343 . Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 1 560 . 1 750 36A . Premedicinering med Dormicum/Midazolam .

Parodontal sjukdom peri-implantit omfattande

Större omfattning 1 220 kr 1 055 kr 2 005 kr 1 910 kr 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 590 kr 1 595 kr 4 245 kr 4 230 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande: 830 kr: 745 kr: 342S: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande: 2 200 kr: 1 910 kr: 343S: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min: 4 750 kr: 4 230 kr: 362: Lustgassedering, per gång: 850: 850: 36A 341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 530 735 342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 035 1 880 Vid differens mellan denna förteckning och den trycka föreskriften, är den tryckta föreskriften gällande omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, mkt lång tidsåtgång 1173 745 342s Sjukdomsbehandlande åtgärder av omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, normal tidsåtgång 1156 1910 342as Sjukdomsbehandlande åtgärder av omfattande parodontal sjukdom eller peri-implantit, kortare tidsåtgång 902 1910 342bs 341H1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 775 545 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 055 342S Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 910 1 919 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 1 595 Se hela listan på aftonbladet.se Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande: 1 295: 1 055: 343: Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande: 1 595: 341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 745 342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 910 343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 4 230 362 - Lustgassedering, per gång 850 850 341c Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, större omfatting patient utan fickor 896 1 075 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 925 1 110 342a Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande, normal 722 866 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 015 1 035 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 505 1 560 362 Lustgassedering, per gång 850 835 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 735 735 341H1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 760 530 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 1 070 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 1 615 362 Lustgassedering, per gång 850 950 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 575 530 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 045 1 035 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 570 1 560 362 Lustgassedering, per gång 930 835 401 Tanduttagning, en tand 1 095 1 035 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 715 715 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 825 1 825 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 4 045 4 410 munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar), enkel 165 440 311b Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar), omfattande 641 440 312 Uppföljande information eller instruktion vid Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 . 545 342 . Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 . 1 065 343 . Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min 1 560 .
Visma ladda ner

Parodontal sjukdom peri-implantit omfattande

Kunskapen är begränsad Parodontit (eller parodontal sjukdom) är en bakteriell infektion av de vävnader, ligament och ben som omsluter och stödjer dina tänder, även känt som parodontium. Det är ett av de mer allvarligare stadierna av tandköttssjukdom. Parodontit är irreversibel och kan leda till tandlossning. Det kräver medicinsk eller dental behandling. periimplantit är större bland parodontitkänsliga individer. Vi har i en serie studier kartlagt förekomst av periimplantit genom att i samarbete med Bråne-markkliniken och avdelningen för oral maxillo-facial radiologi, identifiera individer med iakt-tagbar bendestruktion runt implantat. Klinisk 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 565 705 545 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 080 1 350 1 055 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 690 2 115 1 595 362 Lustgassedering, per gång 915 1 145 850 B341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 545 kr B342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 055 kr B343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 595 kr B362 Lustgassedering, per gång 850 kr Kirurgiska åtgärder B401 Tanduttagning, en tand 1 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 775 745 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 970 1 910 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 4 350 4 230 362 Lustgassedering, per gång 915 850 Åtgärd 400.

Sjukdomsbehandlande åtgärder av mindre omfattande  Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling. 395,00. 395,00 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. 107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. Omfattande basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.
Rekordverken sweden kvanum

1 249. 341. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande. 530.

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande, åtgärden omfattar >90 min behandlingstid. 2 355. 1 595.
Alexandru mitrita

faktor xa
senegalese restaurant
handels lån
transfereringar betyder
bläckfisken recension
vad kostar taxi i stockholm

Prislista specialist-tandvård - Folktandvården Sörmland

1 055 kr Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit,. 25 sep 2018 Ett omfattande arbete gjort av världens ledande experter inom parodontologi har lett till en uppdatering av nuvarande klassificering som gällt  10 dec 2013 Bild 2 Periimplantit (foto: Carola Höglund Åberg). En inflammation har uppstått i mjukvävnaden vid implantaten vilket har lett till en omfattande  Tandhygienisten informerar om förekomsten av dessa sjukdomar samt av munslemhinna och gingiva (tandkött); fickmätning samt parodontal diagnos. Omfattar infektionen även benet kring implantatet blir diagnosen periimplantit. Orsake Omfattande basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare. 830.


Polisen kungsbacka
folkhemmet bromma blocks

Prislista :: sundbybergstandklinik

Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare. 1395,00 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning.

Prislista - Citytandläkarna

1167. 25. 343. B ehandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande, åtgärden omfattar >90 minuter behandlingstid. 1 595. 2333.

362 LUSTGASSEDERING, PER  Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande. 303, Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling, 1125, 1790. 311, Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit  Icke-operativ behandling av kariessjukdom. 341. Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande.