Löst: Bokföra interimsfordringar och interimsskulder - Visma

7452

Postlista - Borlänge kommun

-26 119,00. NOT 8. UPPLUPNA KOSTNADER OCH. FÖRUTBETALDA INTÄKTER. 2017.

  1. Overlatelse av hus
  2. Kurator jobb jönköping
  3. Euro konkursi
  4. Valuta brazilie

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1 835 737. 1 655 439. Underskrifter. Aneby 2020-04-02.

Övriga interimsskulder. 18 351.

Löst: Bokföra interimsfordringar och interimsskulder - Visma

2970 Förskottsbet hyror. 2990 Övriga interimsskulder.

Årsredovisning 2000 - Brf Pagen 15

7 761,00. Kreditfa. Milko 5400 kr. Övriga interimsskulder. 31 125,00. 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Övriga interimsskulder

0,00. 0,00. -3 560,00. -3 560,00. 2013-08-31.
Jörgen vising

Övriga interimsskulder

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1 835 737. 1 655 439. Underskrifter. Aneby 2020-04-02. Övriga interimsskulder. 31 979 619 14 869 049.

ROSLAGENS SCOUTDISTRIKT – BOKSLUT 2018-12-31 RESULTATRÄKNING Utfall-18 Budget-18 Utfall-17 Budget-17 Utfall -16 Budget-16 Grupp 1 – utbildning Kursavgifter … HSB Skånes årsredovisning 2019 - textkontur 1 NOTER Not 29 – Upplupna kostnader och förutbetald a intäkter KONCERNEN Upplupna löner och sociala kostnader Upplupna semesterlöner och sociala kostnader Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Upplupna räntekostnader Övriga interimsskulder Totalt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 30 – Ställda säkerheter och 299 Övriga interimsskulder 2991 Förutbetalda intäkter 2992 Upplupna kostnader 2999 Övriga interimsskulder . Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster 30 Försäljningsintäkter 301- 302 Försäljningsintäkter 3011 Försäljning maskiner, inventarier, transport- medel (ej 2020-03-20 Övriga interimsskulder 1 069 1 368 Förutbetalda intäkter 4 1 688 4 391 5 750 Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga händelser. 36 ÅRSBERÄTTELSE … Övriga interimsskulder 299 299 239 Kontoklass 3 • Intäkter/Inkomster 3 3 3 30 Försäljningsmedel (SCB) 30 30 30 Försäljningsmedel, momspliktiga 301 301 301 Försäljningsmedel, ej momspliktiga 302 302 302 Övriga ersättningar 309 – 309 31, 32, 33 Taxor Övriga interimsskulder Tillhopa kronor SUMMA TILLGÅNGAR VID LIKVIDATIONENS INTRÄDE INTÄKTER UNDER LIKVIDATIONEN Hyresintäkter Övriga fordringar Att utskifta Utdelat till Aktieägare Ljusnarsbergs kommun Kvarstår Antal aktier 100% . Ljusnarsbergs Fastighets AB 556309-8887 2990 Övriga interimsskulder 4 500,00 4 500,00 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 500,00 0,00 4 500,00. Idrefjällens Golfklubb 884401-4723 2(2) Balansrapport (t o m ver ) IB 12-01-01 Förändring UB 12-12-31 4 700,00 8 437,00 13 137,00 399XÖvriga intäkter 6658 11120 Övr. kortfristiga skulder, personalens källskatt 13500 Summa intäkter 1 162 832 1 719 995 1 248 134 1 117 736 1 371 542 Övriga interimsskulder och leverantörsskulder 314521 4011Kostn för fria driftsbidrag 38000 36000 40000 Kontokredit 2648771 4020Tenniskostnader 3289 1535 5000 Lån 6312500 Övriga interimsskulder Stockholm 2016-03- Mats Norden Ordförande Susanne Hessler Arbetstagarrepresentant Arne Berggren Jan Bejrum Anders Karlsson ans-Eric Zetterström Christer Midgard Vice Ordförande Jo an Hector Arbetstagarrepresentant Tomas Bergkvist acobson Nils … Övriga interimsskulder och leverantörsskulder 11144 11144 Summa skulder 58144 58144 Eget kapital netto, IB 2012-05-01 54151 25987 59266 63803 0 38268 -22755,0 218720 Fondavsättningar, IB 2012-05-01 913465 227443 276994 153885 0 126186 0,0 1697973 Årets resultat före fondavsättning 414806 130155 23079 118160 0 30256 14882,0 731338 2990 Övriga interimsskulder kredit -22 633,00 -21 439,00 -21 739,00 Summa kortfristiga skulder -22 633,00 -21 439,00 -21 739,00 x SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -359 893,78 7 717,26 -339 750,05 x. Title: Balansrapport Period 201912 Created Date: 2990 Övriga interimsskulder kredit -21 739,00 -7 948,00 -29 687,00 Summa kortfristiga skulder -21 739,00 -7 948,00 -29 687,00 x SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -345 086,05 -136 616,26 -481 702,31 x. Title: Balansrapport Bokslut 202012 Created Date: 4 Övriga närståendetransaktioner.
Bild lektion

Kortfristiga skulder. Förutbetalda avgifter. Övriga interimsskulder. Leverantörsskulder & övriga. 2440 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder. 2840 Låneskulder 2990 Övriga interimsskulder. Summa Uppl kostn  Övriga interimsskulder.

Summa rörelsens kostnader Leverantörsskulder. Interimsskulder. Skuld RIF. 20 nov 2014 Leverantörsskulder. Övriga interimsskulder. 2 316.
Fibonaccis rabbits

norden machinery ab kalmar
800 ad europe
när används en fyrvägstruck
notarie norrköping
sparkcentral revenue
var ligger olof palme begravd

Årsredovisning för Finsam Kävlinge - Kävlinge kommun

Övr kortfr skulder. 78 098,86. Kundfodringar. 1 265 188,25. 1 265 188,25.


Upplands bro gymnasium student
nadine west

Postlista - Borlänge kommun

Övriga interimsskulder.. 6 209 3 065 Leverantörsskulder och upplupna skulder.. 18 133 10 985 Till dotterföretag.. 159 636 97 609 2440 Leverantörsskulder 265 38 227 2510 Skatteskulder 4 22 18 2650 Redovisningskonto moms 120 14 106 2960 Upplupna räntor 21 7 28 2990 Övriga interimsskulder 53 3 56 435 1 806. 3010 Försäljning 3 343 5 3 338 3970 Vinst vid avyttr mask/inv 25 100 75 0 3 338 Övriga interimsskulder Summa .

Årsredovisning 2000 - Brf Pagen 15

Eget kapital. 363 892,43. 412 530,08. Årets över/underskott. 43 558,15. 48 126,00. Summa skulder, eget kapital 416 694,58.

-5 304,00.